Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Tepeli Pelikan Tür Eylem Planı Çalıştayı İzmir’de Gerçekleşti

Mart 07, 2018

Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ülkemizde nesli tehlike altında olan canlı türlerinin korunması maksadıyla Tür Koruma Eylem Planları hazırlanmaktadır.

Bu türlerden biri olan ve Ege Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırlanmakta olan Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) Tür Eylem Planı çalışmasının sonucunda, planda yapılacak faaliyetlerin ve planı uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşların net olarak belirlenebilmesi maksadıyla bir günlük çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştaya Genel Müdürlüğümüz personeli, IV. Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü yetkilileri ile konu ile ilgili Kurumlar, Üniversiteler, Su Ürünleri Kooperatifleri, Belediye Başkanlıkları ile Sivil Toplum Kuruluşu yetkilileri katılım sağlamıştır.

İlimizin Ramsar Alanı olan Gediz Deltası Homa Dalyan’ında bulunan pelikan adasında 2017 yılında 183 adet pelikanın yuva yaptığı belirtilen çalıştayda bu sayının Ülkemiz ortalamasının üzerinde olduğu, daha önce yapılan Dalyan iyileştirme çalışmalarının bunda olumlu etkisi olduğu belirtilmiş, Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) türünün yaşam alanlarının çevresel etkilerden korunmasından, türün viral hastalıklardan korunmasına kadar geniş bir çerçevede koruma ve popülasyonun arttırılmasına yönelik tedbirler tartışılmış ve Eylem Planı kapsamında ilgili Kurum, Üniversite ve STK’lara görev dağılımları yapılmıştır.