Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Müdürlüğümüz

İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün Kuruluşu


     01.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 30.maddesi ve geçici 1. maddeleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan 22.7.2003 tarih ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun gereğince;

      Bu kanunun amacı; çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ve ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını, orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerini ilişkin esasları düzenlemektedir.

      Bu kanunun 4. maddesinde belirtilen Taşra teşkilatı Afyon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, ve bağlı şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.İl Müdürlüklerine Bağlı Şube Müdürlükleri;

 

  • ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü
  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
  • Ağaçlandırma Erozyon ve Orköy Şube Müdürlüğü
  • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü